OKdesign logo
_עיצוב דו"ח אחריות תאגידית

מטפחים את ההווה | מפתחים את העתיד.

חב' טייקו ביקשה ממני לאפיין ולעצב את הדמיית הנתונים (אינפוגרפיקה) ואת דו"ח האחריות התאגידית המקוון של כימיקלים לישראל (כיל) – יצרנית עולמית של מוצרים כימיים, על בסיס מינרלים ייחודיים, למטרות מיוחדות. 

 

דו"ח אחריות תאגידית מפורסם כחלק ממחויבות החברה לשקיפות בכל תחומי הקיימות ומציג סוגיות בתחום האחריות התאגידית המעסיקות את כי"ל – דו"ח אחריות תאגידית מקוון הוא פורמט ממוחשב, נוח לחיפוש, השומר על הסביבה.

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!