OKdesign logo
_ברית עולם – המרכז העולמי לבני נח

תורה לכולם.

עיצוב לוגו המרכז העולמי לבני נח – ברית עולם, המבקשים לעורר את המודעות לשבע מצוות בני נח ולקיומן על ידי אומות העולם..

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!