OKdesign logo
תמונה זו מוצגת מכיוון שהסרטון לא נטען כהלכה.

_תהליך העיצוב

המומחיות המקצועית הגבוהה שלי מבוססת על הניסיון הרב שלי בתהליכי אפיון, תכנון והבנת המכלול העיצובי.

אני מאפיין, מעצב ויוצר החל מהקונספט הראשוני ובניית השפה העיצובית ועד ליישום וההטמעה בפועל ומקפיד להישאר נאמן לחזון ולמטרות שלך. האינטרסים שלך בראש כל מה שאני עושה ובאמצעות תשוקה, ידע ומיומנות, אני מספק לך את הכלים לבלוט מעל השאר. אני מלווה אותך בכל הפעילויות סביב העיצוב! – אני מדויק, יעיל, מנוסה ומאד מהיר בכל תהליכי האפיון והעיצוב, מכיר טוב את כל תהליכי הקידוד וההטמעה ובעל עין קפדנית להבטחת איכות סופית. אני מספק מגוון רחב של שירותים ופתרונות מעשיים ויכול להשתלב בצוות שלך כחלק מתהליך האפיון והעיצוב, כארט דירקטור, כספק משנה או כספק ראשי (OSS).
אני מה שאתם צריכים כדי להפוך את זה מטוב למעולה!

_מומחיות

_מיקוד קריאטיבי

_יכולות טכניות

אני מבטא עיצוב באופן שהוא רלוונטי, בלתי נשכח ומהנה