OKdesign logo
_מפלגת קדימה

עיצוב אתר ועמודי המדיה החברתית של מפלגת קדימה, מפלגת מרכז ליברלית ישראלית שהוקמה על ידי אריאל שרון.

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!