OKdesign logo
_ברית עולם - המרכז העולמי לבני נח

תורה לכולם.

עיצוב אתר לברית עולם – המרכז העולמי לבני נח, שהוקם ע"י הרב אורי שרקי, העומד בראשו והמבקש לעורר את המודעות לשבע מצוות בני נח ולקיומן על ידי אומות העולם.

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!