OKdesign logo
_קק"ל אקספו

שדות המחר.

עיצוב ניוזלטר לתערוכת האקספו במילאנו עבור קרן קיימת לישראל (קק"ל), המציג פעילויות והישגים.

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!