OKdesign logo
_קלברלי

עיצוב ממשק וחווית משתמש לקלברלי, יישום מעקב אחר התקדמות בלמידה והערכת הישגים, המאפשר תוכנית לימודים ייחודית ומותאמת אישית.

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!