OKdesign logo
_לוחמים לשלום

מלחמה אינה גזרת גורל – יש דרך אחרת!

עיצוב אתר אינטרנט לתנועה נגד אלימות – ישראלים ופלסטינאים הפועלים יחד וסבורים כי לא ניתן לפתור את הסכסוך באמצעים צבאיים וכי רק באמצעות פעולה משותפת ניתן לשבור את מעגל האלימות.

_פרויקטים אחרונים

אני יכול לעזור לך לגרום לזה לקרות!